دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی / مذهبی / متفرقه دینی

متفرقه دینی

ایران بانو پورتال جامع شامل آرامش سبز ،اخبار،سرگرمی،روانشناسی،زناشویی،فال و طالع بینی،دکوراسیون،آشپزی،گردشگری،داستان،ورزش،کودکان،مدل لباس،آگهی،احکام،گالری ..

اوقات شرعی یزد 97

اوقات شرعی یزد ۹۷ فروردین روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۳۵ ۵:۵۵ ۱۲:۰۰ ۱۸:۰۵ ۱۸:۲۲ ۲۳:۱۹ ۲ ۵:۳۴ ۶:۵۴ ۱۲:۵۹ ۱۹:۰۵ ۱۹:۲۳ ۰:۱۹ ۳ ۵:۳۳ ۶:۵۳ ۱۲:۵۹ ۱۹:۰۶ ۱۹:۲۳ ۰:۱۹ ۴ ۵:۳۱ ۶:۵۱ ۱۲:۵۹ ۱۹:۰۷ ۱۹:۲۴ ۰:۱۸ ۵ ۵:۳۰ ۶:۵۰ ۱۲:۵۹ …

مشاهده بیشتر »

اوقات شرعی یاسوج 97

اوقات شرعی یاسوج ۹۷ فروردین روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۴۷ ۶:۰۶ ۱۲:۱۱ ۱۸:۱۶ ۱۸:۳۳ ۲۳:۳۱ ۲ ۵:۴۶ ۷:۰۵ ۱۳:۱۰ ۱۹:۱۶ ۱۹:۳۳ ۰:۳۱ ۳ ۵:۴۵ ۷:۰۴ ۱۳:۱۰ ۱۹:۱۷ ۱۹:۳۴ ۰:۳۰ ۴ ۵:۴۳ ۷:۰۳ ۱۳:۱۰ ۱۹:۱۸ ۱۹:۳۵ ۰:۳۰ ۵ ۵:۴۲ ۷:۰۱ ۱۳:۱۰ …

مشاهده بیشتر »

اوقات شرعی همدان 97

اوقات شرعی همدان ۹۷ فروردین روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۵۶ ۶:۱۸ ۱۲:۲۳ ۱۸:۲۸ ۱۸:۴۶ ۲۳:۴۱ ۲ ۵:۵۴ ۷:۱۷ ۱۳:۲۳ ۱۹:۲۹ ۱۹:۴۷ ۰:۴۱ ۳ ۵:۵۳ ۷:۱۶ ۱۳:۲۲ ۱۹:۳۰ ۱۹:۴۸ ۰:۴۱ ۴ ۵:۵۱ ۷:۱۴ ۱۳:۲۲ ۱۹:۳۱ ۱۹:۴۹ ۰:۴۰ ۵ ۵:۵۰ ۷:۱۳ ۱۳:۲۲ …

مشاهده بیشتر »

اوقات شرعی گرگان 97

اوقات شرعی گرگان ۹۷ اوقات شرعی گرگان فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۲۹ ۵:۵۵ ۱۱:۵۹ ۱۸:۰۵ ۱۸:۲۳ ۲۳:۱۶ ۲ ۵:۲۸ ۶:۵۳ ۱۲:۵۹ ۱۹:۰۶ ۱۹:۲۴ ۰:۱۶ ۳ ۵:۲۶ ۶:۵۲ ۱۲:۵۹ ۱۹:۰۷ ۱۹:۲۵ ۰:۱۶ ۴ ۵:۲۵ ۶:۵۰ ۱۲:۵۸ ۱۹:۰۸ ۱۹:۲۶ ۰:۱۵ …

مشاهده بیشتر »

اوقات شرعی کرمانشاه 97

اوقات شرعی کرمانشاه ۹۷ اوقات شرعی کرمانشاه فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۵:۰۲ ۶:۲۴ ۱۲:۲۹ ۱۸:۳۴ ۱۸:۵۲ ۲۳:۴۷ ۲ ۶:۰۰ ۷:۲۳ ۱۳:۲۹ ۱۹:۳۵ ۱۹:۵۳ ۰:۴۷ ۳ ۵:۵۹ ۷:۲۱ ۱۳:۲۸ ۱۹:۳۶ ۱۹:۵۳ ۰:۴۷ ۴ ۵:۵۷ ۷:۲۰ ۱۳:۲۸ ۱۹:۳۶ ۱۹:۵۴ ۰:۴۶ …

مشاهده بیشتر »

اوقات شرعی کرمان 97

اوقات شرعی کرمان ۹۷ اوقات شرعی کرمان فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۲۶ ۵:۴۴ ۱۱:۴۹ ۱۷:۵۴ ۱۸:۱۱ ۲۳:۰۹ ۲ ۵:۲۵ ۶:۴۳ ۱۲:۴۹ ۱۸:۵۴ ۱۹:۱۱ ۰:۰۹ ۳ ۵:۲۳ ۶:۴۲ ۱۲:۴۸ ۱۸:۵۵ ۱۹:۱۲ ۰:۰۸ ۴ ۵:۲۲ ۶:۴۱ ۱۲:۴۸ ۱۸:۵۶ ۱۹:۱۳ ۰:۰۸ …

مشاهده بیشتر »

اوقات شرعی مشهد 97

اوقات شرعی مشهد ۹۷ اوقات شرعی مشهد فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۰۹ ۵:۳۴ ۱۱:۳۹ ۱۷:۴۴ ۱۸:۰۲ ۲۲:۵۶ ۲ ۵:۰۸ ۶:۳۲ ۱۲:۳۸ ۱۸:۴۵ ۱۹:۰۳ ۲۳:۵۶ ۳ ۵:۰۶ ۶:۳۱ ۱۲:۳۸ ۱۸:۴۶ ۱۹:۰۴ ۲۳:۵۵ ۴ ۵:۰۵ ۶:۲۹ ۱۲:۳۸ ۱۸:۴۷ ۱۹:۰۵ ۲۳:۵۵ …

مشاهده بیشتر »

اوقات شرعی کرج 97

اوقات شرعی کرج ۹۷ اوقات شرعی کرج فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۴۴ ۶:۰۸ ۱۲:۱۳ ۱۸:۱۹ ۱۸:۳۷ ۲۳:۳۱ ۲ ۵:۴۳ ۷:۰۷ ۱۳:۱۳ ۱۹:۱۹ ۱۹:۳۸ ۰:۳۰ ۳ ۵:۴۱ ۷:۰۶ ۱۳:۱۳ ۱۹:۲۰ ۱۹:۳۸ ۰:۳۰ ۴ ۵:۴۰ ۷:۰۴ ۱۳:۱۲ ۱۹:۲۱ ۱۹:۳۹ ۰:۳۰ …

مشاهده بیشتر »

اوقات شرعی قزوین 97 | دانلود اوقات شرعی قزوین

اوقات شرعی قزوین ۹۷ اوقات شرعی قزوین فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۴۸ ۶:۱۲ ۱۲:۱۷ ۱۸:۲۳ ۱۸:۴۱ ۲۳:۳۴ ۲ ۵:۴۶ ۷:۱۱ ۱۳:۱۷ ۱۹:۲۳ ۱۹:۴۲ ۰:۳۴ ۳ ۵:۴۵ ۷:۰۹ ۱۳:۱۷ ۱۹:۲۴ ۱۹:۴۳ ۰:۳۴ ۴ ۵:۴۳ ۷:۰۸ ۱۳:۱۶ ۱۹:۲۵ ۱۹:۴۳ ۰:۳۳ …

مشاهده بیشتر »

اوقات شرعی شیراز 97

اوقات شرعی شیراز ۹۷ اوقات شرعی همه شهر ها و استانها اوقات شرعی شیراز فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۴۵ ۶:۰۳ ۱۲:۰۷ ۱۸:۱۲ ۱۸:۲۹ ۲۳:۲۸ ۲ ۵:۴۳ ۷:۰۱ ۱۳:۰۷ ۱۹:۱۲ ۱۹:۲۹ ۰:۲۷ ۳ ۵:۴۲ ۷:۰۰ ۱۳:۰۶ ۱۹:۱۳ ۱۹:۳۰ ۰:۲۷ …

مشاهده بیشتر »