یکشنبه 2 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی / فیلمهای آموزشی (صفحه 30)

فیلمهای آموزشی

آموزش رنگها به زبان انگلیسی به کودکان ( فیلم )

فیلم آموزش زبان انگلیسی برای کودکان را مشاهده میکنید موضوع این فیلم آموزش آموزش رنگها و شمارش اعداد با شعر می باشد .  گرد آوری مطالب : iranbanou.com

مشاهده بیشتر »

آموزش زبان انگلیسی به کودکان با شعر ( فیلم )

فیلم آموزش زبان انگلیسی برای کودکان را مشاهده میکنید موضوع این فیلم آموزش جملات کاربردی با شعر می باشد .  گرد آوری مطالب : iranbanou.com

مشاهده بیشتر »

فیلم آموزشی انگلیسی کودکان ( Numbers Count 1-10

  فیلم آموزش زبان انگلیسی برای کودکان را مشاهده میکنید موضوع این فیلم شمارش اعداد از ۱ تا ۱۰ است ( Numbers Count 1-10) .  گرد آوری مطالب : iranbanou.com

مشاهده بیشتر »