شنبه 24 آذر 1397
صفحه اصلی / فیلمهای آموزشی / فیلم آموزش زبان انگلیسی

فیلم آموزش زبان انگلیسی

فیلم آموزش زبان انگلیسی

فیلم آموزش رنگها به انگلیسی برای کودکان

فیلم آموزش رنگها به انگلیسی برای کودکان2.8 امتیاز از 5 رای فیلم آموزش زبان انگلیسی برای کودکان را مشاهده میکنید موضوع این فیلم آموزش رنگها با شعر می باشد .  گرد آوری مطالب : iranbanou.com

مشاهده بیشتر »

فیلم آموزش زبان انگلیسی کودکان ( اعداد )

فیلم آموزش زبان انگلیسی کودکان ( اعداد )3.3 امتیاز از 4 رای   فیلم آموزش انگلیسی با تصویر و آهنگ را مشاهده میکنیدموضوع این درس آموزش اعداد از ۰ تا ۱۰ است .

مشاهده بیشتر »

فیلم های آموزش زبان انگلیسی

فیلم های آموزش زبان انگلیسی4 امتیاز از 1 رای فیلم های آموزش زبان انگلیسی   فیلم آموزش زبان انگلیسی به کودکان به صورت شعر و آهنگ مشاهده میکنید .  گرد آوری مطالب : iranbanou.com

مشاهده بیشتر »

فیلم آموزش حروف زبان انگلیسی ( f )

فیلم آموزش حروف زبان انگلیسی ( f )4 امتیاز از 1 رای فیلم آموزش زبان انگلیسی به کودکان به صورت شعر و آهنگ مشاهده میکنید موضوع :آموزش حروف انگلیسی حرف f.

مشاهده بیشتر »

فیلم آموزش زبان انگلیسی برای مبتدی

فیلم آموزش زبان انگلیسی برای مبتدی5 امتیاز از 1 رای فیلم آموزش زبان انگلیسی به کودکان به صورت شعر و آهنگ مشاهده میکنید در این فیلم آموزش کلمات راه رفتن و دویدن و شنا کردن و … را با آهنگ و شعر بسیار زیبا و قابل فهم آموزش میدهد

مشاهده بیشتر »